Solaarakud

Õige akutüübi valik päikeseelektri tootmises nn Off – grid süsteemides on väga oluline, kuna akud peavad töötama ja vastu pidama nii madalatel  kui ka kõrgetel temperatuuridel, mittetäielikul laadimisel  ning süvatühjenemisel tsüklilise töö režiimis. Starterakud ( autoakud) ei ole loodud töötamaks sellistel töökarakteristikutel, kuna nad peavad väljastama lühiajaliselt suurt voolutugevust mõne sekundi jooksul. Päikese ehk helioelektri  salvestatud energia vabaneb akudest aga pika aja jooksul. Seega laetakse akud võrreldes startakudega tihtipeale täiesti tühjaks.

Solaarakud ( Solar batteries) on tsüklilised akud ( deep cycle batteries), mida kasutatakse taastuvelektri: tuuleelekter, päikeseelekter jne tootmisel energia salvestitena.

Solaarenergeetikas kasutatakse mõlemaid, nii lahtisi klassikalisi akusid ( flooded battery) kui ka kinniseid hooldevabasid akusid ( sealed battery). Kinnised e VRLA akud jagunevad omakorda AGM (Absorbed Glass Mat) ja geeliakudeks ( Gel battery). Klassikalistel solaarakudel on natuke madalam soetusmaksumus ja nende eluiga on õigel hooldamisel pikem kui VRLA ( sealed) akudel. Samas on nende käit töömahukam (tuleb jälgida elektrolüüdi tast jne) ja nende paigaldistele on karmimad nõuded ( ventilatsioon, asetus jne). VRLA akusid saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Nad ei vaja praktiliselt muud hoolt kui vaid jälgida, et neid ei laetaks ei üle ega alapingega.