UPS ehk katkematu elektritoite allikas

UPS ehk katkematu elektritoite allikas on seade, mis kindlustab tarbijatele katkestusvaba toite olukorras, kus võrgutoide kaob, puudub või selle kvaliteet on ebarahuldav. UPS süsteem koosneb elektrienergia salvestist, voolumuunduritest, lülitus – ja kaitseseadmetest. Elektrienergia salvestina kasutatakse peamiselt suletud, hooldusvabasid plii – happeakusid.

Riello UPS

Riello UPS, varasema tootenimega ka AROS, toodab keskmise ja suure võimsusega UPS seadmeid, milledel on transistor ehk IGBT alaldi. Sellised VFI  ehk On-Line tehnoloogial baseeruvad  katkematu toite allikad on suure kasuteguriga ja nende vooluharmooniliste sageduste nivoo THDI UPS seadmete sisendis on väiksem kui 3%. Väiksema võimsusega, nii Off-line kui ka On-Line UPS seadmeid, mida Riello UPS toodab, saab paigaldada nii vertikaalselt nn Tower asetusega, kui ka horistontaalselt ehk rack asetusega. Riello UPS seadmete müük on Eestis viimase nelja aasta jooksul suurenenud keskmiselt 25% aastas tänu väga heale hinna/ kvaliteedi suhtele.

Newave UPS

Newave UPS on keskendunud modulaarsete 3-faasiliste UPS süsteemide valmistamisele. Selline modulaarne UPS ülesehitus on väga paindlik. Hilisem süsteemi laiendus on väga lihtne tänu kontseptsioonile: „ osta siis kui kasvad“. UPS mooduleid on lihtne ja mugav hoolduseks ja remondiks süsteemist eemaldada. Mooduli vahetuseks ei ole ilmtingimata vaja UPS müüki ja hooldust teostava ettevõtte esindajat välja kutsuda. Newave UPS seadmed on tänu nn booster tehnoloogiale väga suure kasuteguriga. Tänu elektrienergia säästule võib esialgu natuke kõrgemana tunduva investeeringu tagasi teenida juba mõne aastaga. Newave modulaarsete UPS-ide müügi kasv on otseses korrelatsioonis klientide teadlikkuse kasvu ja elektrienergia kallinemisega.