CSB akud

CSB akude omadused:

1.     VRLA akud mõõtmete järgi

1.1.            Väikesed akud;

1.2.            Keskmised ja suured akud.

2.      VRLA akud kasutusala järgi:

2.1.            Statsionaarsed telekomi akud;

2.2.            UPS süvatühjenemisega ( high discharge rate) akud;

2.3.            Tsüklilise kasutusega akud;

2.4.            Kõrgeid temperatuure taluvad akud;

2.5.            Esiterminalidega akud.

GP seeria akud on üldkasutatavad: statsionaarses kasutuses on nende eluiga 5 aastat või tsüklilises kasutuses süvatühjenemisel 100%, vähemalt 260 tsüklit.

GPL akud on normaaljärellaadimisel ja temperatuuril  25 10 aastase elueaga.

HR seeria akud kestavad süvatühjenemist vähemalt 260 tsüklit. Nendel 5- aastastel akudel on väikesed mõõdud ning kerge kaal.

HRL akud on 10 – aastase elueaga ja kestavad süvatühjenemist vähemalt 260 tsüklit. Nad töötavad tänu korpuse eripärale ka kõrgema temperatuuridega keskkonnas.

TPL akud on esiterminalidega, kitsa konstruktsiooniga 12 – aastased akud.

UPS seeria akudes kasutatakse nn wafer – thin plate tehnoloogiat. Tänu suurele voolutihedusele on nad väga efektiivsed lühemaajalistel tühjakslaadimistel. Nendel 5 – aastastel akudel on suhteliselt väikesed mõõtmed.   Laadimis – tühjenemistsüklite arv on 260.

XHRL akudel on 20% suurem enrgiatihedus standardsetele mõõtudele vaatamata. Nende eluiga on 10 aastat.

XTV akud töötavad ekstreemesetes oludes -20 to 50 . Nendel on 12 – aastane eluiga statsionaarses  ja nad kestavad vähemalt 260 laadimis - tühjenemistsüklit.