Estil Electronics OÜ krediidireiting 2015 on AAA

Krediidiinfo AS koostöös rahvusvahelise kontserniga Experian tunnustab tublisid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A). Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Krediidiinfo reiting on välja töötatud rahvusvaheliste mudelite põhjal ning tänu Experian`ile on see aktsepteeritud ka väljaspool Eestit.

 

Estil Electronics OÜ krediidireiting 2014 on AAA

Estil Electronics OÜ krediidireiting 2013 on AAA

Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni asutamine 2011

Estil Electronics on Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni EPEA asutajaliige.

Pressiteade: Asutati Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon

05.10.2011 

5. oktoobril asutasid päikeseenergia arengust huvitatud Eesti ettevõtjad, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud organisatsioonid ja teadlased Tallinnas Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni.

Assotsiatsiooni eesmärgiks on aidata kaasa päikeseenergia lahenduste laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Assotsiatsioon soovib olla foorumiks teabevahetusele ja diskussioonile päikeseenergia küsimustes, teavitada avalikkust päikeseenergia laiema rakendamise vajalikkusest, olla partneriks ja nõu andjaks valitsusasutustele ning osaleda ühiskondlikus debatis energeetika tuleviku üle Eestis. Samuti soovitakse aidata kaasa kodumaiste tehnoloogiate, toodete ja teenuste tekkimisele ning levikule päikeseenergia sektoris.

Asutamiskoosolekul valiti assotsiatsioonile viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Ander Pukk Naps Solar Estonia OÜ-st, TTÜ teadur Meeli Hüüs, Rein Pinn Energogen OÜ-st, Eesti suurima päikeseelektrijaama arendamist vedav Viido Polikarpus Energy Smart OÜ-st ja Peeter Jevstignejev Estil Electronicsi OÜ-st.

Rein Pinni sõnul tingis assotsiatsiooni asutamise päikeseenergia toetajate ühiselt tunnetatud vajadus tegutseda selle nimel, et aidata kaasa päikeseenergia arengut soodustava keskkonna kujundamisele.

Pinn märkis, et liituma on oodatud kõik, kes soovivad anda omapoolse panuse päikeseenergia laiemaks kasutuselevõtmiseks.

Asutamiskoosolekul võeti vastu assotsiatsiooni põhikiri ja valiti juhatus, ning kuulati ettekandeid päikeseenergia ja taastuvenergia arengu võimalustest Eestis.